Doctor detail
Doctor Name : Dr.parmeshwari Misra
Mobile Number : Show
Hospital detail
Hospital Name : J.N.MISRA HOSPITAL
Hospital Address : B-52 GAUTAM MARG,HANUMAN NAGAR VAISHALI NAGAR JAIPUR
Hospital City : JAIPUR
Hospital State : RAJASTHAN
Hospital Country : INDIA
Email ID : akmisra50@yahoo.co.in
by admin